• Српски језик
  • Русский
  • Deutsch
  • English
  • Italiano

Dr. Zorica Pejović

Rodjena je 31. maja 1981.god u Beogradu. Zavrsila je Prvu beogradsku gimnaziju i Stomatoloski fakultet u Beogradu 2008.god. Prvo radno iskustvo stekla je na Klinikama Stomatoloskog fakulteta u okviru pripravnickog staza u trajanju od godinu dana.Nakon polozenog strucnog ispita 2009. god. zapocinje rad u privatnoj praksi.Uordinaciji ''Mitrovic dent'' radi od njenog osnivanja. Zbog zelje za daljim usavrsavanjem 2009.god upisuje postdiplomske specijalisticke akademske studije na Stomatoloskom fakultetu u Beogradu na Klinikama za bolesti zuba i stomatolosku protetiku.Nakon trogodisnjeg teoretskog i prakticnog usavrsavanja i rada sa pacijentima,u septembru 2012 god. polaze specijalisticki ispit na Klinici za bolesti zuba i postaje akademski specijalista iz oblasti endodoncije.Pohadjala je brojne kurseve iz endodoncije i redovan je ucesnik predavanja ,kongresa i seminara. U klinickom radu najvise se bavi bolestima zuba, protetikom,estetskom stomatologijom, parodontologijom i decijom stomatologijom.